Bayern Munich tiếp tục nâng giá mua Harry Kane lên 100 triệu Bảng