Chuyển nhượng mùa hè: Arsenal ‘chịu chi’, Man Utd ráo riết bổ sung nhân sự