Manchester United gặp nhiều vấn đề trong thương vụ Sofyan Amrabat