Seagame 31- ai sẽ được thầy Park lựa chọn để bảo vệ HCV bóng đá nam?