Tin chuyển nhượng Barcelona hoàn tất việc ký hợp đồng vs tiền vệ mới