Việt Nam chuẩn bị gì cho trận giao hữu với Palestine vào ngày 11/9?