Nhận định Liverpool vs Everton, Chủ Nhật ngày 24 tháng 4 22:30