Premier League
GiờTrận ĐấuKèo Tài XỉuKèo Chẵn LẻKèo Châu Á1x2
21:00 pm
October 08
Tài 3.5 : 2.90
Xỉu 3.5 : 1.37
Tài 1.5 : 1.26
Xỉu 1.5 : 3.60
Tài 4.5 : 5.25
Xỉu 4.5 : 1.14
Tài 2.5 : 1.77
Xỉu 2.5 : 1.93
Tài 0.5 : 1.05
Xỉu 0.5 : 10.50
Tài 5.5 : 10.50
Xỉu 5.5 : 1.04
Tài 6.5 : 21.00
Xỉu 6.5 : 1.01
Chẵn : 1.87
Lẻ : 1.82
Đội nhà -1 : 6.50
Đội khách -1 : 1.32
Hòa -1 : 5.00
Đội nhà : 3.30
Hòa : 3.60
Đội khách : 2.10
ĐẶT CƯỢC NGAY
21:00 pm
October 08
Tài 3.5 : 3.00
Xỉu 3.5 : 1.34
Tài 1.5 : 1.28
Xỉu 1.5 : 3.40
Tài 4.5 : 5.75
Xỉu 4.5 : 1.12
Tài 2.5 : 1.82
Xỉu 2.5 : 1.88
Tài 0.5 : 1.05
Xỉu 0.5 : 10.00
Tài 5.5 : 11.50
Xỉu 5.5 : 1.04
Tài 6.5 : 23.00
Xỉu 6.5 : 1.00
Chẵn : 1.85
Lẻ : 1.83
Đội nhà -1 : 2.05
Đội khách -1 : 2.95
Hòa -1 : 3.40
Đội nhà -2 : 3.60
Hòa -2 : 4.00
Đội khách -2 : 1.68
Đội nhà -3 : 7.25
Hòa -3 : 6.00
Đội khách -3 : 1.24
Đội nhà : 1.38
Hòa : 4.75
Đội khách : 8.50
ĐẶT CƯỢC NGAY
21:00 pm
October 08
Tài 3.5 : 1.72
Xỉu 3.5 : 2.00
Tài 1.5 : 1.08
Xỉu 1.5 : 7.25
Tài 4.5 : 2.55
Xỉu 4.5 : 1.46
Tài 2.5 : 1.29
Xỉu 2.5 : 3.40
Tài 0.5 : 1.00
Xỉu 0.5 : 23.00
Tài 5.5 : 4.20
Xỉu 5.5 : 1.20
Tài 6.5 : 7.25
Xỉu 6.5 : 1.08
Chẵn : 1.83
Lẻ : 1.85
Đội nhà -1 : 1.38
Đội khách -1 : 6.00
Hòa -1 : 4.60
Đội nhà -2 : 1.90
Hòa -2 : 4.10
Đội khách -2 : 2.80
Đội nhà -3 : 2.95
Hòa -3 : 4.50
Đội khách -3 : 1.78
Đội nhà : 1.13
Hòa : 9.25
Đội khách : 19.00
ĐẶT CƯỢC NGAY
21:00 pm
October 08
Tài 3.5 : 2.87
Xỉu 3.5 : 1.37
Tài 1.5 : 1.25
Xỉu 1.5 : 3.60
Tài 4.5 : 5.25
Xỉu 4.5 : 1.14
Tài 2.5 : 1.77
Xỉu 2.5 : 1.95
Tài 0.5 : 1.05
Xỉu 0.5 : 10.50
Tài 5.5 : 10.50
Xỉu 5.5 : 1.05
Tài 6.5 : 21.00
Xỉu 6.5 : 1.01
Chẵn : 1.87
Lẻ : 1.82
Đội nhà -1 : 3.00
Đội khách -1 : 1.95
Hòa -1 : 3.60
Đội nhà -2 : 6.00
Hòa -2 : 5.25
Đội khách -2 : 1.33
Đội nhà : 1.82
Hòa : 3.70
Đội khách : 4.20
ĐẶT CƯỢC NGAY
23:30 pm
October 08
Tài 3.5 : 3.20
Xỉu 3.5 : 1.31
Tài 1.5 : 1.30
Xỉu 1.5 : 3.30
Tài 4.5 : 6.00
Xỉu 4.5 : 1.11
Tài 2.5 : 1.88
Xỉu 2.5 : 1.82
Tài 0.5 : 1.06
Xỉu 0.5 : 9.25
Tài 5.5 : 12.50
Xỉu 5.5 : 1.03
Tài 6.5 : 26.00
Xỉu 6.5 : 1.00
Chẵn : 1.87
Lẻ : 1.80
Đội nhà -1 : 5.50
Đội khách -1 : 1.43
Hòa -1 : 4.33
Đội nhà : 2.75
Hòa : 3.40
Đội khách : 2.45
ĐẶT CƯỢC NGAY
20:00 pm
October 09
Tài 3.5 : 2.90
Xỉu 3.5 : 1.37
Tài 1.5 : 1.25
Xỉu 1.5 : 3.60
Tài 4.5 : 5.25
Xỉu 4.5 : 1.14
Tài 2.5 : 1.77
Xỉu 2.5 : 1.93
Tài 0.5 : 1.05
Xỉu 0.5 : 10.50
Tài 5.5 : 10.50
Xỉu 5.5 : 1.04
Tài 6.5 : 21.00
Xỉu 6.5 : 1.01
Chẵn : 1.87
Lẻ : 1.82
Đội nhà -1 : 3.70
Đội khách -1 : 1.70
Hòa -1 : 3.80
Đội nhà -2 : 7.75
Hòa -2 : 6.00
Đội khách -2 : 1.24
Đội nhà : 2.10
Hòa : 3.60
Đội khách : 3.25
ĐẶT CƯỢC NGAY
20:00 pm
October 09
Tài 3.5 : 2.85
Xỉu 3.5 : 1.38
Tài 1.5 : 1.25
Xỉu 1.5 : 3.70
Tài 4.5 : 5.25
Xỉu 4.5 : 1.14
Tài 2.5 : 1.75
Xỉu 2.5 : 1.95
Tài 0.5 : 1.05
Xỉu 0.5 : 10.50
Tài 5.5 : 10.50
Xỉu 5.5 : 1.05
Tài 6.5 : 21.00
Xỉu 6.5 : 1.01
Chẵn : 1.87
Lẻ : 1.82
Đội nhà -1 : 2.87
Đội khách -1 : 2.05
Hòa -1 : 3.50
Đội nhà -2 : 5.50
Hòa -2 : 5.00
Đội khách -2 : 1.36
Đội nhà : 1.75
Hòa : 3.80
Đội khách : 4.40
ĐẶT CƯỢC NGAY
22:30 pm
October 09
Tài 3.5 : 2.50
Xỉu 3.5 : 1.47
Tài 1.5 : 1.20
Xỉu 1.5 : 4.20
Tài 4.5 : 4.40
Xỉu 4.5 : 1.18
Tài 2.5 : 1.62
Xỉu 2.5 : 2.15
Tài 0.5 : 1.04
Xỉu 0.5 : 12.00
Tài 5.5 : 8.50
Xỉu 5.5 : 1.06
Tài 6.5 : 17.00
Xỉu 6.5 : 1.02
Chẵn : 1.87
Lẻ : 1.82
Đội nhà -1 : 4.50
Đội khách -1 : 1.51
Hòa -1 : 4.33
Đội nhà -2 : 9.75
Hòa -2 : 7.00
Đội khách -2 : 1.17
Đội nhà : 2.50
Hòa : 3.60
Đội khách : 2.60
ĐẶT CƯỢC NGAY
1:00 am
October 10
Tài 3.5 : 2.85
Xỉu 3.5 : 1.38
Tài 1.5 : 1.25
Xỉu 1.5 : 3.60
Tài 4.5 : 5.25
Xỉu 4.5 : 1.14
Tài 2.5 : 1.75
Xỉu 2.5 : 1.95
Tài 0.5 : 1.05
Xỉu 0.5 : 10.50
Tài 5.5 : 10.50
Xỉu 5.5 : 1.05
Tài 6.5 : 21.00
Xỉu 6.5 : 1.01
Chẵn : 1.87
Lẻ : 1.80
Đội nhà -1 : 8.00
Đội khách -1 : 1.25
Hòa -1 : 5.50
Đội nhà : 3.90
Hòa : 3.60
Đội khách : 1.90
ĐẶT CƯỢC NGAY
2:00 am
October 11
Tài 3.5 : 3.25
Xỉu 3.5 : 1.30
Tài 1.5 : 1.31
Xỉu 1.5 : 3.20
Tài 4.5 : 6.25
Xỉu 4.5 : 1.10
Tài 2.5 : 1.93
Xỉu 2.5 : 1.78
Tài 0.5 : 1.06
Xỉu 0.5 : 9.00
Tài 5.5 : 13.00
Xỉu 5.5 : 1.03
Tài 6.5 : 26.00
Xỉu 6.5 : 1.00
Chẵn : 1.88
Lẻ : 1.80
Đội nhà -1 : 6.75
Đội khách -1 : 1.33
Hòa -1 : 4.80
Đội nhà : 3.25
Hòa : 3.40
Đội khách : 2.20
ĐẶT CƯỢC NGAY

Đôi nét về tỷ lệ cá cược Ngoại hạng Anh 2022 – 2023

Ngoại hạng Anh

Vậy là mùa giải bóng đá 2021/2022 đã chính thức kết thúc với rất nhiều cảm xúc bên trái bóng lăn tròn tại những giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Những cái tên xuất sắc nhất đã được gọi tên và bây giờ tất cả lại cùng chuẩn bị khởi tranh cho một mùa giải mới – mùa giải 2022 – 2023. Vwinsportsvn sẽ cập nhật tỷ lệ cá cược ngoại hạng anh mới nhất đưa đến bạn đọc 

Mùa giải vừa qua, Ngoại hạng Anh đã diễn ra với sự kịch tính đến phút giây cuối cùng trong cuộc đua song mã giữa 2 đội Man City và Liverpool. Cuối cùng Man City đã bảo toàn được ngôi vị đương kim vô địch của mình và lên ngôi vô địch lần thứ 2 liên tiếp.

 Ban tổ chức vừa chính thức công bố lịch thi đấu của mùa giải Ngoại hạng Anh 2022/2023 cũng là mùa giải Premier League lần thứ 31.

Theo đó mùa giải tới sẽ được bắt đầu từ ngày 06/08/2022 và kết thúc vào ngày 28/05/2023. So với năm nay, lịch thi đấu mùa giải tới có chút ít sự thay đổi khi bắt đầu sớm hơn 1 tuần và kết thúc muộn hơn 1 tuần. Nguyên nhân của sự xáo trộn này là do vòng chung kết của giải đấu World Cup 2022 diễn ra vào dịp cuối năm tại Qatar. Premier League sẽ có kì nghỉ 07 tuần trong thời gian giải đấu World Cup diễn ra.  Cụ thể, 16 vòng đầu diễn ra trước khi World Cup bắt đầu. Giải đấu tiếp tục trở lại sau trận chung kết World Cup ngày 18/12/2022.

Hiện tại các đội đang chuẩn bị cho kì chuyển nhượng mùa hè mở cửa ngày 10/6 và kết thúc khi hết ngày 01/9 để có thể tạo dựng được cho mình một đội hình mạnh nhất, chuẩn bị cho mùa giải tới. Các nhà cái cũng đang tính toán đưa ra tỷ lệ cược Ngoại hạng Anh cho các kèo cược sắp tới. Ngoài ra, mùa giải Ngoại hạng Anh 2022/2023 khá đặc biệt với luật thay người được áp dụng là 05 người thay cho 03 người ở các mùa giải trước

Đừng bỏ lỡ trang Tỷ lệ kèo - Chuyện trang tỷ lệ kèo ngoại hạng anh  và tất cả giải đấu hot hit xịn xò nhất 

Tháng Chín 15, 2022

Soi kèo nhà cái: Wolves vs Man City, Thứ Bảy, ngày 17 tháng 9, 18h30

Trong khuôn khổ vòng 8 Ngoại hạng Anh 2022/23 sắp tới, Man City sẽ có chuyến hành quân đến sân của Wolves vào 18h30 thứ […]
Tháng Chín 13, 2022

Soi kèo nhà cái: Udinese vs Inter Milan, Chủ nhật, ngày 18 tháng 9, 17h30

Udinese sẽ đón tiếp Inter Milan trên sân nhà vào chiều chủ nhật ngày 18/09 sắp tới trong khuôn khổ vòng 7 Serie A 2022/23. […]
Tháng Tám 24, 2022

Soi kèo nhà cái: Lazio vs Inter Milan, Thứ Bảy, ngày 27 tháng 8, 01h45

Tỷ lệ kèo nhà cái Vwin cho trận đấu Lazio vs Inter Milan 27/8/2022 Một trong những trận đấu hot nhất vòng 3 giải vô […]
Tháng Tám 24, 2022

Soi kèo nhà cái Man City vs Crystal Palace, Thứ Bảy, ngày 27 tháng 8, 21h00

Kèo nhà cái Man City vs Crystal Palace 27 tháng 8, 21h00 Vòng 4 Vòng 3 Ngoại hạng Anh mùa giải 2022/2023 đã kết thúc […]
Tháng Tám 18, 2022

Soi kèo nhà cái: Inter vs Spezia, Chủ Nhật, ngày 21 tháng 8 01h45

Kèo nhà cái Inter vs Spezia Giải Seri A , ngày 21 tháng 8 01h45 Trong lượt trận vòng 2 tại giải Serie A 2022/2023, […]
Tháng Tám 18, 2022

Soi kèo nhà cái: Newcastle vs Man City, Chủ Nhật, 21/8 22h30

Tháng Tám 12, 2022

Soi kèo nhà cái: Juventus vs Sassuolo,ngày 16 tháng 8 1h45

Tháng Tám 12, 2022

Soi kèo nhà cái: Liverpool vs Crystal Palace, Thứ Ba, 16 tháng 8 02h00

Tháng Tám 3, 2022

Soi kèo nhà cái: Everton vs Chelsea, Thứ Bảy, 6 tháng 8 23h30

Tỷ lệ cá cược ngoại hạng anh Everton vs Chelsea 6/8/22 23h30 * Soi kèo châu Âu:  Tỷ lệ kèo nhà cái châu Âu: 4.80*3.65*1.73 […]
Tháng Tám 2, 2022

Soi kèo nhà cái: Tottenham vs Southampton, Thứ Bảy,6 tháng 8 21h00

Vào ngày 6/8 tới đây, mùa giải Ngoại hạng Anh 2023 sẽ trở lại đem theo hi vọng lên ngôi vô địch của rất nhiều […]